Art...

Johan IJzerman vangt in een netwerk van ritmische vlakken en gespannen lijnen,
de dimensies van ruimte en tijd.

In kunstwerken vol energie.
Van statisch tot dynamisch.
Dynamisch als de werkelijkheid zelf.